چهارشاخ

چهارشاخ
جستجو پیشرفته

نیوهلند 2017

مزرعه
تراکتور
قیمت :310,000,000 تومان

سال ساخت : 2017 , روش پرداخت: نقدی , نو , قدرت موتور : 210 اسب بخار , کارکرد : 0 ساعت , حداکثر سرعت : 50 کیلومتر / ساعت , ...

2 ماه 19 روز 5 ساعت 29 دقیقه پیش

نیوهلند 155

مزرعه
تراکتور
قیمت :150,000,000 تومان

سال ساخت : 2005 , روش پرداخت: نقدی , کارکرده , قدرت موتور : 155 اسب بخار , کارکرد : 9000 ساعت , حداکثر سرعت : 40 کیلومتر / ساعت , ...

3 ماه 29 روز 12 ساعت 41 دقیقه پیش

کلاس 630

تراکتور
قیمت :260,000,000 تومان

سال ساخت : 2017 , روش پرداخت: نقدی , نو , قدرت موتور : 150 اسب بخار , کارکرد : 0 ساعت , حداکثر سرعت : کیلومتر / ساعت , ...

5 ماه 17 روز 7 ساعت 9 دقیقه پیش

نیوهلند T6090

نيوهلند صفر كيلومتر
تراکتور
قیمت :300,000,000 تومان

سال ساخت : 2017 , روش پرداخت: نقدی , نو , قدرت موتور : 210 اسب بخار , کارکرد : 0 ساعت , حداکثر سرعت : 50 کیلومتر / ساعت , ...

5 ماه 20 روز 12 ساعت 38 دقیقه پیش

فرگوسن 800

مزرعه
تراکتور
قیمت :43 تومان

سال ساخت : 1393 , روش پرداخت: نقدی , کارکرده , قدرت موتور : 80 اسب بخار , کارکرد : ساعت , حداکثر سرعت : کیلومتر / ساعت , ...

6 ماه 3 روز 18 ساعت 51 دقیقه پیش

نیوهلند T6090

تراکتور
قیمت :288,000,000 تومان

سال ساخت : 2017 , روش پرداخت: نقدی , نو , قدرت موتور : 201 اسب بخار , کارکرد : 0 ساعت , حداکثر سرعت : 50 کیلومتر / ساعت , ...

7 ماه 19 روز 5 ساعت 13 دقیقه پیش

نیوهلند TM 155

مزرعه
تراکتور
قیمت :180,000,000 تومان

سال ساخت : 2007 , روش پرداخت: نقدی , کارکرده , قدرت موتور : 155 اسب بخار , کارکرد : 5600 ساعت , حداکثر سرعت : 40 کیلومتر / ساعت , ...

1 سال 6 ماه 6 روز 16 ساعت 7 دقیقه پیش

نیوهلند TM155

مزرعه
تراکتور
قیمت :155,000,000 تومان

سال ساخت : 2005 , روش پرداخت: نقدی , کارکرده , قدرت موتور : 155 اسب بخار , کارکرد : 3380 ساعت , حداکثر سرعت : 40 کیلومتر / ساعت , ...

1 سال 6 ماه 14 روز 23 ساعت 51 دقیقه پیش

نیوهلند T6090

مزرعه
تراکتور
قیمت :230,000,000 تومان

سال ساخت : 2010 , روش پرداخت: نقدی , کارکرده , قدرت موتور : 190 اسب بخار , کارکرد : 6370 ساعت , حداکثر سرعت : 40 کیلومتر / ساعت , ...

1 سال 7 ماه 4 روز 18 ساعت 43 دقیقه پیش

نیوهلند T6080

مزرعه
تراکتور
قیمت :186,000,000 تومان

سال ساخت : 2008 , روش پرداخت: اقساطی , کارکرده , قدرت موتور : 180 اسب بخار , کارکرد : 10000 ساعت , حداکثر سرعت : 40 کیلومتر / ساعت , ...

1 سال 8 ماه 2 روز 18 ساعت 27 دقیقه پیش