چهارشاخ

چهارشاخ
جستجو پیشرفته

نیوهلند T6090

تراکتور
قیمت :700,000,000 تومان

سال ساخت : 2018 , روش پرداخت: نقدی , نو , قدرت موتور : 185 اسب بخار , کارکرد : 0 ساعت , حداکثر سرعت : کیلومتر / ساعت , ...

1 ماه 12 روز 13 دقیقه پیش

نیوهلند 2007

155
تراکتور
قیمت :195,000,000 تومان

سال ساخت : 2006 , روش پرداخت: نقدی , کارکرده , قدرت موتور : 155 اسب بخار , کارکرد : 7000 ساعت , حداکثر سرعت : 40 کیلومتر / ساعت , ...

4 ماه 28 روز 2 ساعت 51 دقیقه پیش

نیوهلند T6090

تراکتور
قیمت :500,000,000 تومان

سال ساخت : 2018 , روش پرداخت: نقدی , نو , قدرت موتور : 165 اسب بخار , کارکرد : 0 ساعت , حداکثر سرعت : کیلومتر / ساعت , ...

5 ماه 23 روز 10 ساعت 11 دقیقه پیش

نیوهلند TM155

New holland 2006France
تراکتور
قیمت :170,017,000 تومان

سال ساخت : 2006 , روش پرداخت: نقدی , نو , قدرت موتور : (155CV116KW اسب بخار , کارکرد : 7.000h ساعت , حداکثر سرعت : کیلومتر / ساعت , ...

10 ماه 15 روز 6 ساعت 37 دقیقه پیش

نیوهلند TM 155

مزرعه
تراکتور
قیمت :180,000,000 تومان

سال ساخت : 2007 , روش پرداخت: نقدی , کارکرده , قدرت موتور : 155 اسب بخار , کارکرد : 5600 ساعت , حداکثر سرعت : 40 کیلومتر / ساعت , ...

2 سال 4 ماه 8 روز 9 ساعت 46 دقیقه پیش

نیوهلند TM155

مزرعه
تراکتور
قیمت :155,000,000 تومان

سال ساخت : 2005 , روش پرداخت: نقدی , کارکرده , قدرت موتور : 155 اسب بخار , کارکرد : 3380 ساعت , حداکثر سرعت : 40 کیلومتر / ساعت , ...

2 سال 4 ماه 16 روز 17 ساعت 30 دقیقه پیش

نیوهلند T6090

مزرعه
تراکتور
قیمت :230,000,000 تومان

سال ساخت : 2010 , روش پرداخت: نقدی , کارکرده , قدرت موتور : 190 اسب بخار , کارکرد : 6370 ساعت , حداکثر سرعت : 40 کیلومتر / ساعت , ...

2 سال 5 ماه 6 روز 12 ساعت 22 دقیقه پیش

نیوهلند T6080

مزرعه
تراکتور
قیمت :186,000,000 تومان

سال ساخت : 2008 , روش پرداخت: اقساطی , کارکرده , قدرت موتور : 180 اسب بخار , کارکرد : 10000 ساعت , حداکثر سرعت : 40 کیلومتر / ساعت , ...

2 سال 6 ماه 4 روز 12 ساعت 6 دقیقه پیش

نیوهلند TM 190

مزرعه
تراکتور
قیمت :170,000,000 تومان

سال ساخت : 2004 , روش پرداخت: نقدی , کارکرده , قدرت موتور : 190 اسب بخار , کارکرد : 8400 ساعت , حداکثر سرعت : کیلومتر / ساعت , ...

2 سال 6 ماه 29 روز 11 ساعت 37 دقیقه پیش

نیوهلند T 6090

مزرعه
تراکتور
قیمت :230,000,000 تومان

سال ساخت : 2010 , روش پرداخت: نقدی , کارکرده , قدرت موتور : 190 اسب بخار , کارکرد : 6370 ساعت , حداکثر سرعت : 40 کیلومتر / ساعت , ...

2 سال 6 ماه 30 روز 18 ساعت 5 دقیقه پیش