چهارشاخ

چهارشاخ
جستجو پیشرفته

نیوهلند T6090

تراکتور
قیمت :700,000,000 تومان

سال ساخت : 2018 , روش پرداخت: نقدی , نو , قدرت موتور : 185 اسب بخار , کارکرد : 0 ساعت , حداکثر سرعت : کیلومتر / ساعت , ...

3 ماه 7 روز 2 ساعت 40 دقیقه پیش

نیوهلند 2007

155
تراکتور
قیمت :195,000,000 تومان

سال ساخت : 2006 , روش پرداخت: نقدی , کارکرده , قدرت موتور : 155 اسب بخار , کارکرد : 7000 ساعت , حداکثر سرعت : 40 کیلومتر / ساعت , ...

6 ماه 23 روز 5 ساعت 18 دقیقه پیش

نیوهلند T6090

تراکتور
قیمت :500,000,000 تومان

سال ساخت : 2018 , روش پرداخت: نقدی , نو , قدرت موتور : 165 اسب بخار , کارکرد : 0 ساعت , حداکثر سرعت : کیلومتر / ساعت , ...

7 ماه 18 روز 12 ساعت 38 دقیقه پیش

نیوهلند TM 155

مزرعه
تراکتور
قیمت :180,000,000 تومان

سال ساخت : 2007 , روش پرداخت: نقدی , کارکرده , قدرت موتور : 155 اسب بخار , کارکرد : 5600 ساعت , حداکثر سرعت : 40 کیلومتر / ساعت , ...

2 سال 6 ماه 3 روز 12 ساعت 13 دقیقه پیش

نیوهلند TM155

مزرعه
تراکتور
قیمت :155,000,000 تومان

سال ساخت : 2005 , روش پرداخت: نقدی , کارکرده , قدرت موتور : 155 اسب بخار , کارکرد : 3380 ساعت , حداکثر سرعت : 40 کیلومتر / ساعت , ...

2 سال 6 ماه 11 روز 19 ساعت 57 دقیقه پیش

نیوهلند T6090

مزرعه
تراکتور
قیمت :230,000,000 تومان

سال ساخت : 2010 , روش پرداخت: نقدی , کارکرده , قدرت موتور : 190 اسب بخار , کارکرد : 6370 ساعت , حداکثر سرعت : 40 کیلومتر / ساعت , ...

2 سال 7 ماه 1 روز 14 ساعت 49 دقیقه پیش

نیوهلند T6080

مزرعه
تراکتور
قیمت :186,000,000 تومان

سال ساخت : 2008 , روش پرداخت: اقساطی , کارکرده , قدرت موتور : 180 اسب بخار , کارکرد : 10000 ساعت , حداکثر سرعت : 40 کیلومتر / ساعت , ...

2 سال 7 ماه 30 روز 14 ساعت 32 دقیقه پیش

نیوهلند TM 190

مزرعه
تراکتور
قیمت :170,000,000 تومان

سال ساخت : 2004 , روش پرداخت: نقدی , کارکرده , قدرت موتور : 190 اسب بخار , کارکرد : 8400 ساعت , حداکثر سرعت : کیلومتر / ساعت , ...

2 سال 8 ماه 24 روز 14 ساعت 3 دقیقه پیش

نیوهلند T 6090

مزرعه
تراکتور
قیمت :230,000,000 تومان

سال ساخت : 2010 , روش پرداخت: نقدی , کارکرده , قدرت موتور : 190 اسب بخار , کارکرد : 6370 ساعت , حداکثر سرعت : 40 کیلومتر / ساعت , ...

2 سال 8 ماه 25 روز 20 ساعت 32 دقیقه پیش

نیوهلند T 7030

مزرعه
تراکتور
قیمت :260,000,000 تومان

سال ساخت : 2008 , روش پرداخت: نقدی , کارکرده , قدرت موتور : 215 اسب بخار , کارکرد : 4500 ساعت , حداکثر سرعت : 50 کیلومتر / ساعت , ...

2 سال 8 ماه 26 روز 20 ساعت 51 دقیقه پیش